Bli bättre på att aktivera digitala möjligheter.

Att inte röra sig så snabbt som man skulle kunna göra är en enorm risk. Om teknik upplevs som komplicerad, arbetssätt blir tungrodda eller kompetensbrist inte identifieras, är det tyvärr sannolikt att man inte orkar med att aktivera de möjligheter som öppnar sig i omvärlden.

Genom att hjälpa människor och organisationer att skapa förutsättningar för framgång, och bli bra på att aktivera möjligheter säkerställer vi förmågan att navigera och frodas i en snabbt föränderlig omvärld.

pink

Rådgivning och stöd

Löpande stöd till ledare eller team. Vi har erfarenhet av att bedöma digitaliseringsfrågor och skapa förändring i praktiken. 

Se exempel >

blue

Aktiva arbetssätt

Aktiva arbetssätt för att "komma långt på kort tid". Kan göras som punktinsatser under en dag eller i program som varar i några veckor.

Se exempel >

yellow

Extra kompetens

Smidiga och enkla sätt att på ett flexibelt sätt ta hjälp av precis de spetskompetenser som behövs, utan långa uppstartssträckor. 

Se exempel >

litensanna_a_lense_looking_over_the_world_5_sections_symbolizin_ce227d20-c5d5-4c46-b7a8-9629f4408276-copy

Holistiskt perspektiv på digtalisering

Vi menar att förmågan att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inte enbart är en fråga om teknik. Därför arbetar vi med ett holistiskt perspektiv som innefattar att:

  1. Förflytta ambitioner 
  2. Identifiera och bedöma möjligheter 
  3. Gå till handling genom effektiva arbetssätt
  4. Skapa digital excellens och teknisk strategi
  5. Utveckla kultur, organisation och val i vardagen 

I vår modell Opportunity Activation kan du läsa mer om vilka perspektiv och förmågor vi jobbar med för att aktivera möjligheter.

Så funkar det

litensanna_an_Icon_with_an_illustration_of_a_start_sign_c8fab953-120d-4c6a-b7d0-b985f79a7eb1

1. Aktivera ett engagemang
Ni betalar för vårt engagemang och tillgänglighet. När vi aktiverar ett engagemang, stort eller litet, blir ditt behov vårt mission.

litensanna_an_Icon_with_an_illustration_of_a_calendar_f4ef011d-e401-4ea5-a409-29cd2d8bb505

2. Omfattning utifrån aptit 
Vi hjälper till under en avtalad tidsperiod eller omfattning. Engagemanget kan vara några dagar, några veckor eller löpande och takten bestäms utifrån era önskemål.

litensanna_an_Icon_with_an_illustration_of_a_speach_bubble_and__907c59a0-2b87-4a9a-8c63-197b5050afe8

3. Engagemangets karaktär
Engagemanget kan vara av rådgivande karaktär och kan också inkludera konkreta leveranser (exempelvis strategi, kartläggning, utveckling, ledarskap etc).

litensanna_an_Icon_with_an_illustration_of_a_competence_network_17ec74ab-0b55-42e6-adbf-7a107ba26268

4. Kompetenstillskott vid behov
Under tiden du har ett aktivt engagemang hos oss hjälper vi till att säkerställa att du får tillgång till spetskompetenser.

Läs mer >

Vi värnar vårt oberoende

Vi är alltid oberoende och har ert bästa för ögonen. Vi har inga incitament att sälja in kompetens eller system som ni inte behöver, och tar ingen provision eller kickback när vi förmedlar kompetens.

Exempel på hur vi hjälper

Mindre företag

Vi bidrar med rådgivning, tillskott av spetskompetens eller hjälp att snabbt komma långt inom ett konkret område.

Entreprenörer

Vi bidrar med bredden och djupet av vår kompetens som löpande stöd under en period. Ibland hjälper vi till att vässa beställarförmågan.

Ledande grupper

Vi ser till att du alltid är uppdagterad inom digitalisering och att du har vass strategi inom såväl digitalisering som teknik.

Företag som vill vässa sin digitala förmåga

Genom rådgivning, punktinsatser eller program hjälper vi dig att vässa din organisationens digitala förmåga.

Företag som vill identifiera och bedöma möjligheter

Genom konkreta aktiva insatser ser vi till att möjligheter identifieras och bedöms.

Föreläsning + Workshop

Vi kombinerar föreläsningar med workshops för att direkt tillämpa insikterna i deltagarnas egen verksamhet.

unsplash-image

Passar vi för varandra?

Vi tycker om att hjälpa till. Vi vill inte ta över, eller uppfinna hjulet. Vi trivs bäst när vi kan använda våra erfarenheter, metoder, och kontakter för att berika eller aktivera möjligheter tillsammans med företag.

  • Har du en möjlighet som du vill bli bättre på att komma vidare med?
  • Vill du förbättra hur du kan använda teknik som verktyg på ett effektivt sätt?
  • Är du frustrerad över problem med datatillgång eller långa it-projekt som drar ut på tiden?
  • Vill du att ditt företag blir bättre på att proaktivt hitta och agera på möjligheter i vardagen?
  • ..eller vill du bara ha en liten boost under en dag eller två?

☕️ Ta en kaffe med Markus och se om vi har gemensamma intressen.

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB