unsplash-image

Open Space

Open Space är en övningsmetod som engagerar personalen i kreativ dialog om viktiga organisationsteman, uppmuntrar till eget initiativ och främjar ägandeskap och engagemang.

Open Space främjar innovation, engagemang och kreativ problemlösning genom att dra nytta av medarbetarnas mångfaldiga perspektiv. Det stärker samarbete och företagskultur genom att uppmuntra öppen dialog och delaktighet över traditionella gränser.

Få engagemang i hela företaget

Att inkludera hela personalen i övningar som Open Space stärker företagskulturen genom att främja öppenhet, delaktighet och gemensamt ansvar. Genom att dra nytta av medarbetarnas mångfald av erfarenheter och perspektiv, ökar det engagemang och motivation, samtidigt som det stimulerar kreativa och innovativa lösningar på komplexa problem. Denna inkluderande strategi förbättrar kommunikationen och samarbetet mellan olika delar av organisationen, bryter ner hierarkiska barriärer och främjar en känsla av ägandeskap och ansvarstagande.

Dessutom kan Open Space-tekniken avslöja dolda talanger och potentiella ledare inom personalen, vilket är värdefullt för organisationens framtida tillväxt och utveckling. Genom att alla medarbetare aktivt deltar i processen stärks den interna dynamiken, vilket bidrar till effektiv problemlösning och en mer positiv arbetsmiljö. Denna metod lyfter fram vikten av varje individs bidrag till organisationens framgång och välbefinnande.

👫 Open Space kan göras med 30-200 personer.

Passar alla företag

🚀 som står inför komplexa utmaningar eller genomgår stora förändringar

💫 som vill stärka intern kommunikation genom att aktivt engagera alla medarbetare i processen

Vad krävs för ett bra resultat?

För att garantera en framgångsrik Open Space-session, börja med att klart definiera syfte, mål och teman. Därefter väljer vi en passande, inbjudande lokal som främjar öppen dialog och interaktion bland deltagarna, eftersom miljön starkt påverkar engagemanget.

unsplash-image

Upplägg

Under en Open Space-dag börjar alla med en öppningssamling för att introducera principerna och skapa dagens agenda gemensamt. Deltagarna föreslår ämnen de brinner för och organiserar dessa i breakout-sessioner genom att välja tid och plats, vilket skapar en deltagardriven schemastruktur.

Sessionerna varierar från diskussioner till workshops, där deltagarna väljer vilka de vill delta i baserat på intresse. Målet är att varje session ska leda till insikter och lösningar som kan ageras på. Dagen avslutas med en gemensam samling där konkreta steg för att ta idéerna vidare fastställs, säkerställande att Open Space-dagen resulterar i åtgärder som gynnar organisationen.

Dokumentation

🗺️ Fotografier och visualiseringar

🔍 Sammanfattning av diskussioner

🎯 Åtgärdsplaner

👫 Deltagarnas feedback

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB