Opportunity Activation

Vår modell beskriver 5 saker att bli bra på för att stärka förmågan att hantera möjligheter och utmaningar.

unsplash-image

1. Förhöjd ambition

Utveckla organisationens förståelse för värdet i att snabbt fånga möjligheter. För att bli bra på att realisera möjligheter i hög takt krävs såväl hög ambition som djup kunskap.

unsplash-image

2. Bedöma möjligheter

Öva upp färdigheten att snabbt känna igen värdefulla möjligheter och idéer när de uppstår. Det innefattar både möjligheter som redan är kända, och möjligheter som ni inte visste fanns. Utveckla förmågan att bedöma vilka möjligheter som är värda att utforska. 

unsplash-image

3. Gå till handling

Metoder, färdigheter, verktyg och filosofier för att agera snabbt och effektivt. Säkerställ förmåga att mobilisera resurser, anpassa strategier och vidta åtgärder som omvandlar möjligheter till resultat utan onödiga omvägar.

unsplash-image

4. Digital förmåga

Förmåga att utnyttja teknik för affärsändamål, skräddarsy utveckling, säkerställa tillgång till data och förbättra utvecklingshastigheten för att accelerera värde på kort och lång sikt.

unsplash-image

5. Val i vardagen

Utveckla tankesätt och beteenden i vardagen. Främja en handlingsorienterad nyfikenhetskultur guidad av ledarskap som förstärker värden för kontinuerlig framgång. Utveckla samsyn kring "what good looks like". Få grepp om de små vardagliga beslut och ickebeslut som påverkar möjligheten att lyckas över tid.

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB