unsplash-image

Strategi för Digitalisering

I en värld där teknik och digitalisering ständigt utvecklas, är det avgörande strategi för teknik och affär går hand i hand. 

  • Skapa en tydlig strategi för digitalisering och teknikval
  • Säkerställ att teknik används som ett effektivt verktyg för att nå affärsmål.
  • Förbättra hastigheten och effektiviteten i era projekt och investeringar.

Ett perspektiv på teknik och digitalisering

När du fokuserar på vad som ska åstadkommas, så ska tekniken vara ett kraftfullt verktyg i din verktygslåda.

Vi hjälper dig att spänna bågen och anta en naturlig inställning till all typ av teknik för att säkerställa att dina IT-investeringar accelererar din affär över tid, bygger en hållbar arkitektur och håller din data tillgänglig.

Hur din organisation är utformad kommer att påverka alla de konkreta beslut som berör teknik som direkt eller indirekt fattas överallt i organisationen i vardagen. Vi berör hur organisationsstruktur och arkitektur bör kan samverka. Vi lägger också grunden för att organisationen bättre ska kunna navigera nutida och framtida utmaningar.

För vem?

📲 Företag som ser digitalisering som en kritisk del av sin strategi och vill ha en plan för att maximera dess potential. 

Iceberg-2

Det är viktigt att i vardagen fatta kloka beslut avseende teknik. Det är viktigt att kontinuerligt adressera teknisk skuld och förstå vilka delar i det tekniska ekosystemet som behöver vara enkla att ändra över tid. Vi resonerar kring era nuvarande tekniska skulder och hjälper till att forma en hanterbar plan för att adressera dessa

unsplash-image

Navigera bättre framåt

Det gäller att tänka smart och använda rätt teknik för rätt ändamål. Detta kräver ett naturligt förhållningssätt till olika tekniker, inklusive AI, för att effektivt kunna nyttja dessa förmågor på ett lämpligt sätt. Strategin bör hjälpa er att navigera i detta landskap, säkerställa att teknikvalen stödjer era affärsmål, fungera guidande i konkreta frågor, exempelvis för när det är lämpligt att använda standardplattformar och när det är mer fördelaktigt att utveckla egen teknik. Strategin ska skapa förutsättningar för en hållbar digitalisering.

Upplägg

Vårt tillvägagångssätt inkluderar en serie steg där din affärsstrategi sätter riktnignen och du själv och nyckelpersoner i din verksamhet är med och bidrar till att forma en strategi:

  • Inledande Analys: Vi börjar med att förstå ert nuläge genom kartläggningar, intervjuer och workshops.
  • Strategiutveckling: Vi tar fram en skräddarsydd strategi som balanserar tekniska, affärsmässiga och organisatoriska mål.
  • Utbildning och Förankring: Vi utbildar nyckelpersoner i organisationen för att säkerställa en djup förståelse för strategin och dess implementering i vardagen.
Dokumentation

🗺️ Visualisering av nuläge

🎯 Utbildningstillfällen

⭐️ Strategi för teknik och digitalisering

 

Vi är alltid oberoende och har ert bästa för ögonen. Därför betalar ni för vår tid och vi tar ingen provision om vi förmedlar ytterligare kompetens. Om expertkompetens behövs för att förstå området så tar vi in rätt kompetens. Vi har inga incitament att sälja in kompetens eller system som ni inte behöver.

Priset offereras baserat på omfattning och behov. Vi strävar efter att erbjuda värde som vida överstiger din investering, genom att ge dig de insikter och verktyg du behöver.

 

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB