unsplash-image

Affärsutveckling

I en snabbt föränderlig värld är teknik inte längre bara ett verktyg, utan en grundpelare för framgångsrik affärsutveckling. Vi kombinerar teknisk expertis med affärsstrategisk insikt för att stärka din verksamhets utvecklingspotential. Genom ett nära samarbete med din verksamhet och era processer fungerar vi som en stöttande eller drivande kraft i ert affärsutvecklande arbete.

 • Teknik som superkraft : En symbios mellan affärsutveckling och tekniska möjligheter skapar förutsättningar för effektivitet, innovation och utvecklingshastighet.
 • Aktiva arbetssätt: Användning av dynamiska och engagerande metoder för att fördjupa förståelsen och engagemanget i organisationen.
 • Tillgång till specialiserad kompetens: Flexibilitet att aktivera ytterligare expertis för att möta specifika behov eller utmaningar.

Affärsutveckling 💛 Teknik

Ibland finns det ett behov att göra insatser för att säkerställa att ett företag inte halkar efter i digital kunskap och de möjligheter som digitaliseringen innebär. 

Vi ser teknik som ett verktyg, inte som ett självändamål. Vårt arbete i affärsutvecklingsprocessen präglas av nära samarbete och aktiva metoder. Vi arbetar hand i hand med er för att integrera teknik och affärsstrategi, tillför nya perspektiv och driver på er affärsutveckling med fokus på framtida tillväxt och innovation. Vi betonar alltid det mänskliga perspektivet och värnar om en nära process med användarna.

Under en tidsperiod aktiverar vi vårt fokus och vår verktygslåda tillsammans med era medarbetare för att förflytta positionerna - generellt eller inom ett specifikt område.

Vad får man med sig hem?
Passar dig som

🚀 Vill integrera teknik djupare i din affärsutvecklingsstrategi.

🤝 Söker ett samarbete som kan stärka eller driva din affärsutveckling framåt.

💫 Behöver flexibel tillgång till olika kompetenser för att tackla specifika utmaningar.

unsplash-image

Aktiva metoder och konkreta förslag

Genom aktiva workshops och samarbetsmetoder i kombination med reflektioner och konkreta framtaganden av hur en hög ambition inom teknik och affärsutveckling skulle kunna ta sig form för er i praktiken arbetar vi tillsammans med er för att:


 • Identifiera möjligheter där teknik kan accelerera er affärsutveckling.
 • Skapa en handlingsplan som är anpassad till er verksamhets unika behov och mål.
 • Planera och genomföra riktade insatser som stärker er position på marknaden.


Upplägg 

Vårt erbjudande om Teknikdriven Affärsutveckling är designat för att stötta er genom hela resan från idé till implementering och sträcker sig över en längre tidsperiod. Exempel på hur vi stöttar med affärsutveckling genom teknik:

 • En anpassad strategisk plan som integrerar teknik och affärsutveckling, generellt eller inom ett specifikt område
 • En roadmap för hur ni kan fortsätta att utveckla och förbättra er verksamhet med teknik som drivkraft
 • Konkret stöd i specifika utvecklingsinitiativ, inklusive tillgång till en bred kompetensbas för att tackla specifika utmaningar

Vi förstår att varje verksamhet har unika utmaningar och möjligheter. Därför erbjuder vi möjligheten att vid behov aktivera ytterligare kompetenser, från tekniska specialister till affärsstrategiska experter. Detta säkerställer att ni har rätt resurser för att effektivt navigera i ert affärsutvecklande arbete.

 

 Output:

⭐️ Riktning och prioriterade initativ

💫 Framdrift och kompetenstillskott inom ett eller flera konkreta utvecklingsområden


Vi har lång erfarenhet av att förflytta förutsättningar genom:

 • Ledarskap och kultur - Kombinerar visionärt ledarskap med praktiska resultat och kulturutveckling.
 • Strategiskt beslutsfattande - Grundade beslut baserade på djup analys och breda perspektiv.
 • Affärsutveckling - Förbättrar eller revolutionerar processer med effektiva grepp.
 • Digitalisering - Sammanflätar affärsstrategier och teknik för att skapa värde. Anpassar digitalstrategier för att maximera teknikens strategiska fördelar.

Vi är alltid oberoende och har ert bästa för ögonen. Därför betalar ni för vår tid och vi tar ingen provision om vi förmedlar ytterligare kompetens. Vi har inga incitament att sälja in kompetens eller system som ni inte behöver.

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB