Extra kompetens på ett flexibelt sätt


Under tiden du har ett aktivt engagemang hos oss hjälper vi till att säkerställa att du får tillgång till spetskompetenser som ni har svårt att skaffa själva. Vi använder våra kontakter och vi tar ansvar för kvaliteten i leveransen. Genom aktiva arbetssätt säkerställer vi att spetskompetenser snabbt kan leverera värde. Det blir ett smidigt och enkelt sätt att ta hjälp av precis de spetskompetenser som behövs, utan långa uppstartssträckor. 

Kostnaden för spetskompetensen ingår antingen i det aktiva engagemanget eller debiteras på timpriset beroende på vad som passar dig bäst och vad vi har avtalat. Vi går inte in och förhandlar ner timpriser för spetskompetenser eftersom det kan påverka kvalitén. Vi ser istället till att ni får ut maximalt värde av leveransen.

 

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB