unsplash-image

Heldagsworkshop

Burning Platform

Accelerera förändring. Genom ett radikalt men sannolikt scenario tvingas deltagarna att tänka i nya banor.

  • Förflytta perspektiv
  • Hitta nya grepp på befintliga utmaningar
  • Öka beredskapen för oförutsedda scenarion

Dyrt att fastna i gamla tankebanor

"Vi är så upptagna med att göra saker rätt, att vi ibland glömmer att fundera över om vi gör det rätta."

Att fastna i gamla tankebanor, och en vana att alltid lösa problem på samma sätt kan bli dyrt. Därför är det värt att investera i beredskap att tänka annorlunda.

Denna dagen är för dig som förstår vikten av att aktivt bryta risken att fastna i gamla mönster. Genom att öva på ett omvälvande, ibland skrämmande men realistiskt scenario öppnar vi nya tankebanor. 

En intensiv och utmanande arbetsdag för ledande grupper

unsplash-image

Nytt sätt att se på läget

Vi gör det omöjligt för var och en att ta till sina vanliga "go to-lösningar" och öppnar därmed upp nya tankebanor och möjligheter. Förutom konkret output blir dagen en övning i enkla grepp för att tänka nytt. Dessa verktyg är i sig användbara i vardagen.

Exempel på lämpliga senarion att fokusera på:

  • Vi måste minska kostnaderna med 50%
  • Vår marknad minskar radikalt över en natt
  • Vår nuvarande affärsmodell eller intäktsström försvinner
  • Utifrånkommande krav (exempelvis lagstiftning) eller hot (ny konkurrent)

Upplägg

Förberedelser:
Identifiera vilken den brinnande frågan är
Identifiera rätt deltagare

Dagen:
En intensiv arbetsdag. Vi tar utgångspunkt i ett scenario som gör det omöjligt att falla tillbaka på lösningarna som vi oftas använder - och istället låser upp nya tankebanor och möjliggör nya grepp. Vi gör också kreativitetsövningar för att snabbt stimulera nya tankebanor.  

Antalet deltagare kan anpassas. (Övningen är lämplig för en ledande grupp, men kan också anpassas och göras med ett "snällare scenario" för bredare grupper.)

Vad får man med sig hem?

💥 Nya perspektiv och ökad beredskap
🗺️ Alla övningar dokumenterade
🖥️ Presentation och foton från dagen

🗺️ Virtuell tavla från dagen att jobba vidare med

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB