unsplash-image

Föreläsning + Workshop

Inför ett projekt

Vi utforskar kritiska insikter för att framgångsrikt navigera ett digitaliseringsprojekt!

 • Kompetensutveckling 
 • Konkreta exempel och tips på enkla principer och metoder
 • Konkreta workshops relaterade till ditt projekt 

 

Nyttja varje initiativ

Affärsutveckling eller innovationsförmåga är en superkraft! Genom nyckelinitiativ transformeras verksamhetens förutsättningar, nya förmågor skapas och nya upplevelser för interna användare eller konsumenter föds.

När vi går in i nya projekt och initiativ är vi taggade, hoppfulla och entusiastiska. Tyvärr ser vi alltför ofta att goda ambitioner fastnar i kvicksand, exempelvis:

 • Tveksamt användarvärde
 • Tveksamma tekniska vägval, långdragna systembytarprojekt eller data som sitter fast
 • Oförmåga att ta in nya omvärldsförutsättningar under projektets gång
 • Uteblivna effekter eller onödiga fördröjningar

Man kan inte gardera sig mot allt - men med detta knippe insikter och aktiva övningar för att konkretisera en approach, principer och metoder för ditt projekt kan vi hjälpa till att förbättra möjligheterna att hamna rätt. Det är helt enkelt ett tillfälle att stanna upp och tänka efter före.

Passar dig som

💫 Står inför uppstart av ett större projekt som berör digitalisering

⚠️ Vill undvika att gå i fällor som exempelvis att fastna i långdragna systemprojekt eller riskera inlåsning av data

🏃🏽‍♀️Vill bidra till ett långsiktigt hållbart tekniskt ekosystem och ökad utvecklingshastighet över tid

unsplash-image

Få grepp om icke-besluten

Varje konkret här- och nu-steg ska bidra till att göra oss snabbare och effektivare över tid. För att det ska bli sant krävs medvetna beslut i vardagen. Att identifiera och få grepp om icke-besluten är en viktig framgångsfaktor - både för att lyckas med det konkreta projektet och för att projektet ska bidra till att skapa ännu bättre förutsättningar för nästa projekt.

Genom att koppla kompetensutveckling till det konkreta initiativet kortsluter vi alla delar av modellen och arbetar både med att höja ambitionen, bedöma möjligheter, gå till handling, digital excellens och val i vardagen under samma dag.

Upplägg

Genom att alternera korta föreläsningar med aktiva övningar sätter vi generella insikter i relation till ditt konkreta projekt. Under dagen berör vi frågor som:

 • Arbetssätt: Exempel på metoder som formar framgångsrika projekt.
 Vi berör bland annat hur du med effektiva arbetssätt kan formera scope, definiera behov och vara öppen för förbättringar och en föränderlig omvärld. 
 • Användardrivet Arbete: Förstå vikten av att ha slutanvändaren i fokus för att skapa värde och driva engagemang, och metoder för att göra detta i praktiken.
 • Potentialen i modern teknik: Förstå vikten av ditt förhållningssätt till tekniska val och effekterna av att fatta aktiva beslut (och konsekvenserna av icke-beslut). Vi berör bland annat hur du kan undvika att fastna i ett systemtänk och istället nyttja teknik som en superkraft för det du vill åstadkomma.
 • Exponentiell Digitalisering: En introduktion till principerna för Exponentiell Digitalisering och hur frigörande av data spelar en central roll för företags utvecklingshastighet. Upptäck metoder för att öppna upp dataflöden och på så sätt påskynda dina processer. Lär dig hur ditt projekt kan bli en långsiktig katalysator för företaget, samtidigt som det skapar värde här och nu.
 • Risker och Möjligheter: Vi berör några viktiga risker och möjligheter, både på kort och lång sikt och resonerar kring hur du kan undvika dem. En risk och möjlighet som vi resonerar kring är vikten av att snabbt kunna bedöma kompetens inom olika områden för att förbättra förutsättningarna för lyckad leverans.

Dokumentation

🎁 Presentationsmaterial
🗺️ Dokumentation från workshops
💫 Virtuell tavla som du kan arbeta vidare med i ditt projekt

Dagen anpassas utifrån era behov och antal deltagare. För att få en effektiv heldag kan förarbete, exempelvis bakgrundssamtal eller förberedande intervjuer behövas.

Övningen kan utökas till en tvådagarsaktivitet för att få möjlighet att gå ännu mer på djupet och kickstarta ett internt arbete ytterligare.

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB