unsplash-image

Utvärdera er förmåga att aktivera möjligheter

Hur bedömer ni er förmåga att aktivera möjligheter? Vårt Self-Assessment-paket erbjuder en djupgående reflektion över er organisations kapacitet att navigera framåt, genom att utforska alla fem kärnområden i vår framgångsmodell.

  • Lär er mer om modellens konkreta beståndsdelar
  • Förstå hur väl ni omsätter strategi till handling med effektiva metoder.
  • Insikt i såväl styrkor att bygga vidare på, samt svagheter att förbättra över tid.

Börja med några enkla principer

För att förbli relevant och konkurrenskraftig i dagens snabbrörliga värld, måste företag ständigt utvärdera och utveckla sin förmåga att upptäcka och utnyttja nya möjligheter. Vårt Self-Assessment hjälper er att stanna upp, reflektera och skapa en känsla av brådskande behov att agera.

En självutvärdering kan avslöja viktiga insikter som leder till bättre beslutsfattande och en mer dynamisk företagskultur.

Genom att reflektera över och bedöma ert nuvarande tillstånd, lägger vi grunden för en "sense of urgency". Detta skapar drivkraften för att agera snabbt och effektivt på nya möjligheter. Vi belyser potentialerna i att arbeta med teknik, organisation, arbetssätt och kultur samtidigt och tillsammans omsätter vi era insikter i en handlingsplan.


 

Vad får man med sig hem?
Passar dig som

 

💫 Vill sätta en tydlig riktning för digitalisering.

💭 Vill lära av både sina egna och andras erfarenheter 

💫 Vill börja litet och enkelt

unsplash-image

Modellen

Denna Self-Assessment utgår ifrån vår Opportunity Activation-modell. Under dagen jobbar vi igenom följande 5 grundpelare:

1. Förhöjd ambition
Organisationens förståelse för värdet i att snabbt fånga möjligheter. För att bli bra på att realisera möjligheter i hög takt krävs såväl hög ambition som djup kunskap.

2. Bedöma möjligheter
Färdigheten att snabbt känna igen värdefulla möjligheter och idéer när de uppstår. Det innefattar både möjligheter som redan är kända, och möjligheter som ni inte visste fanns. 

3. Gå till handling
Metoder, färdigheter, verktyg och filosofier för att agera snabbt och effektivt. Säkerställa förmåga att mobilisera resurser, anpassa strategier och vidta åtgärder som omvandlar möjligheter till resultat utan onödiga omvägar.

4. Digital förmåga
Förmåga att utnyttja teknik för affärsändamål, skräddarsy utveckling, säkerställa tillgång till data och förbättra utvecklingshastigheten för att accelerera värde på kort och lång sikt.

4. Val i vardagen
Förmåga att utveckla tankesätt och beteenden i vardagen. Främja en handlingsorienterad nyfikenhetskultur guidad av ledarskap som förstärker värden för kontinuerlig framgång. Förmåga att utveckla samsyn kring "what good looks like". Förmåga att få grepp om de små vardagliga beslut och ickebeslut som påverkar möjligheten att lyckas över tid.

  

Upplägg

 

Vi samlas för en intensiv och effektiv heldag där vi tar en grundlig titt på varje kärnområde i vår modell. Praktiska övningar som hjälper er att bedöma ert nuvarande läge och identifiera utvecklingsområden.

Vår metod inkluderar en kort "speed dive" ett kärnområde, följt av en aktiv övning för självbedömning. Vi genomför detta fem gånger under en dag, tills vi har utvärderat samtliga delar av Opportunity Activation-modellen.

Heldagsövningen är en kraftfull katalysator för förändring, som ger er verktygen att inte bara identifiera var ni står idag, utan också hur ni kan röra er framåt mot att bli en mer dynamisk och framgångsrik organisation.

Övningen är lämplig för en liten och ledande grupp

Vad får man med sig hem?
Vad man får

🎁 Presentationsmaterial

⭐️ Samsyn kring nuläge och utvecklingsmöjligheter

🎯 Djupgående förståelse för ert nuvarande läge inom varje av de fem kärnområdena.

🚀 Identifierade områden för förbättring som kan forma er framtida strategi och handlingsplan, dokumenterat i ett format som ni kan arbeta vidare med.


Vi har lång erfarenhet av att förflytta förutsättningar genom:

  • Ledarskap och kultur - Kombinerar visionärt ledarskap med praktiska resultat och kulturutveckling.
  • Strategiskt beslutsfattande - Grundade beslut baserade på djup analys och breda perspektiv.
  • Affärsutveckling - Förbättrar eller revolutionerar processer med effektiva grepp.
  • Digitalisering - Sammanflätar affärsstrategier och teknik för att skapa värde. Anpassar digitalstrategier för att maximera teknikens strategiska fördelar.

Vi är alltid oberoende och har ert bästa för ögonen. Därför betalar ni för vår tid och vi tar ingen provision om vi förmedlar ytterligare kompetens. Vi har inga incitament att sälja in kompetens eller system som ni inte behöver.

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB