unsplash-image

Rådgivning

I en snabbt föränderlig värld där såväl affärsmöjligheter som tekniska möjligheter ständigt utvecklas, erbjuder vi rådgivningstjänster designade för att omvandla utmaningar till möjligheter.

 • Höj ambitioner och bryt ny mark
 • Bollplank i att se och bedöma möjligheter
 • Bollplank i att se och bedöma såväl risker som icke-beslut
 • Stöd i att omsätta möjligheter till handlingar, både nu och över tid
 • Aldrig ensam med tekniska frågor

Känner du dig ensam med bedömningar?

I en snabbföränderlig digital värld kan rätt beslut vid rätt tidpunkt vara skillnaden mellan framgång och missad potential. Genom att bidra med vår erfarenhet och våra perspektiv vill vi förbättra förutsättningarna för dig att navigera rätt, och fatta välgrundade beslut snabbt och effektivt. 

De vanligaste frågorna vi får rör:

 • Bedöma rimlighet
 • Utvärdera möjligheter och sätta ramar för nya initiativ
 • Highlighta perspektiv, möjligheter och fallgropar inför ett beslut
 • Utvärdera möjligheter
 • Erfarenhet kring genomförande
 • Navigering i samband med tekniska vägval

Teknik är inte allt. Men det är ett område som kan uppfattas som svårbedömt. I en tid där teknisk utveckling är konstant, är förmågan att snabbt anpassa sig och ta tillvara på möjligheter avgörande för ett företags framgång och tillväxt. Utmaningar i att hålla sig uppdaterad och omvandla teknologiska framsteg till affärsmöjligheter är vanligt. Vår rådgivningstjänst är utformad för att ge dig den djupgående erfarenheten och kompetensen som krävs för att även tillvarata de möjligheter som tekniken erbjuder. 

Vad får man med sig hem?
Passar dig som

 

💫 Vill ha en partner som förstår teknikens och affärsmiljöernas dynamik.

🎯 Önskar stärka ditt företags förmåga att snabbt fatta beslut och agera på möjligheter.

🤖 Söker skräddarsydd rådgivning för att navigera i IT-branschens utmaningar.


unsplash-image

Ett samtal bort

Vi förstår att de bästa idéerna, liksom frågor och utmaningar, kan dyka upp när som helst. Därför är det viktigt för oss att vara tillgängliga för dialog även mellan våra schemalagda rådgivningssessioner.

Vi välkomnar varje möjlighet att diskutera intressanta idéer, frågeställningar, vägval och konkreta problem och behov . Vår passion ligger i att arbeta på en bred front – att utforska, utveckla och fördjupa – för att tillsammans navigera genom komplexiteten i den digitala transformationen.

Där det behövs aktiverar vi ytterligare kompetenser för att identifiera vad det är viktigt att tänka på i samband med att du fattar dina beslut.

 

unsplash-image

Holistiskt Perspektiv

Vi tar alltid ett holistiskt perspektiv, och genom rådgivning möjliggör vi tillskott av våra kompetenser och erfarenheter. Vi fokuserar på det som är viktigast för dig för tillfället, och spänner över alla våra erfarenhetsområden

 1. Förflytta ambitioner 
 2. Identifiera och bedöma möjligheter 
 3. Gå till handling genom effektiva metoder
 4. Skapa digital excellens och teknisk strategi
 5. Utveckla kultur, organisation och val i vardagen 

Upplägg

Vår rådgivning anpassas efter dina behov, oavsett om det handlar om individuell rådgivning, arbete med ledningsgrupper eller stöd på organisationsnivå. Vi engagerar oss i ditt unika sammanhang för att erbjuda:

 • Strategiska sessioner som fokuserar på att identifiera och utvärdera möjligheter.
 • Input kring verktyg och metoder för att snabbt omvandla dessa möjligheter till konkreta resultat.
 • Stöd för att utveckla en kultur och organisation som kontinuerligt agerar på nya möjligheter.

Vi träffas regelbundet för att resonera kring utmaningar och möjligheter. Rådgivningen kan vara individuell eller verka mot flera personer och/eller grupper. Vi har lång erfarenhet att arbeta med och i ledningsgruper och rådgivning lämpar sig utmärkt som ett inslag på agendan för en ledningsgrupp.

 

Vad får man med sig hem?
Vad man får

🎁 En djupare förståelse för hur du kan utnyttja möjligheter i den digitala världen.

🎯 Hjälp att konkretisera planer och strategier för att implementera förändringar och innovationer.

🧩 Verktyg och insikter för att fortsätta växa och utvecklas långt efter vårt samarbete.


Vi har lång erfarenhet av att förflytta förutsättningar genom:

 • Ledarskap och kultur - Kombinerar visionärt ledarskap med praktiska resultat och kulturutveckling.
 • Strategiskt beslutsfattande - Grundade beslut baserade på djup analys och breda perspektiv.
 • Affärsutveckling - Förbättrar eller revolutionerar processer med effektiva grepp.
 • Digitalisering - Sammanflätar affärsstrategier och teknik för att skapa värde. Anpassar digitalstrategier för att maximera teknikens strategiska fördelar.

Vi är alltid oberoende och har ert bästa för ögonen. Därför betalar ni för vår tid och vi tar ingen provision om vi förmedlar ytterligare kompetens. Vi har inga incitament att sälja in kompetens eller system som ni inte behöver.

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB