unsplash-image

Heldagsworkshop

Identifiera möjligheter

Under en effektiv heldag fokuserar vi på att identifiera och bedöma möjligheter.

  • Identifiera kända och nya möjligheter
  • Beskriva vad det skulle innebära om de görs
  • Bedöma och prioritera möjligheterna
  • Definiera nästa steg för att komma framåt med den viktigaste möjligheten

En karta över våra möjligheter

"Vi pratar ofta om saker vi borde göra. Om vi kunde bli lite bättre på att snabbt bedöma vad som är värt att göra och inte så slipper vi ägna headspace åt sådant vi ändå inte kommer att ta tag i. Och då kommer vi vidare med det viktigaste och har samsyn kring det.."

Ibland är det svårt att stanna upp i vardagen, ta ett steg tillbaka och reflektera kring sina möjligheter. Det kan leda till att möjligheter inte blir bedömda och därmed inte blir aktivt prioriterade eller förkastade. 

Vi tror att det är värt att avsätta en heldag för att aktivt identifiera, beskriva och bedöma sina möjligheter.

 

Vad får man med sig hem?
Passar dig som

🚀 Har tankar och ideér kring initiativ som "vi borde göra"

🎯 Vill få snabb framfart med att bedöma vad ni borde göra och inte

unsplash-image

Perspektiv och samsyn

Att få till en sund balans mellan möjligheter som kompetenta människor hos er redan känner till, och nya möjligheter som ni ännu inte identifierat är guld värt. Därför är det viktigt att kombinera kärnkunskap om verksamheten med snabba glimtar från viktiga skeenden i omvärlden.

Lika viktigt är det att grupper har samsyn i vilka möjligheter som är viktiga att agera på och inte. Genom att arbeta tillsammans skapar vi samsyn samtidigt som vi arbetar. Denna samsyn är kritisk för att gruppen ska röra sig framåt som en organism i vardagen.

Upplägg

Under en effektiv heldag arbetar vi med aktiva övningar tillsammans med dina nyckelpersoner (5-15 deltagare). Vi tillvaratar deltagarnas insikter och kompetens, och skapar nya insikter tillsammans. Dagen syftar till att skapa tydlighet och samsyn kring:

  • Vilka är våra möjligheter (kända och nya) och vad innebär det för oss om de realiseras?
  • Aktiv bedömning och prioritering av våra möjligheter
  • Vilka möjligheter ska vi agera på och inte, och hur kommer vi vidare med det viktigaste?

För att få en effektiv heldag kan förarbete krävas. Förarbete kan exempelvis vara bakgrundssamtal.

Om önskemål finns kan vi aktivera specifika spetskompetenser för att komplettera er interna set up. Det kan exempelvis underlätta bedömning i områden som kräver specialistkompetens. Ett vanligt sådant område är tekniska frågor. Tillkommande kompetenser debiteras per timme. 

Vad får man med sig hem?
Dokumentation

🖥️ Presentation och foton från dagen
🎯 Dokumentation av identifierade och bedömda möjligheter
🗺️ Virtuell tavla från dagen att jobba vidare med
🏃‍♂️ Möjliga nästa steg

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB