unsplash-image

Principer för digitalisering 

Under en intensiv heldag arbetar vi tillsammans fram de första grundläggande principerna som ska guida er digitala resa framåt. Inspirerade av globala trender och framgångsrika case från andra företag, skapar vi ett skräddarsytt knippe principer för att guida er på resan framåt.

  • Skapa En Stabil Grund: Identifiera och etablera grundläggande principer som guidar er digitala transformation.
  • Lär av Andra: Inspireras av framgångsrika digitaliseringsprojekt och omvärldstrender.
  • Reflektera över Erfarenheter: Analysera tidigare initiativ för att förstå era styrkor och områden för förbättring.

Börja med några enkla principer

Att navigera i digitaliseringens vatten utan tydliga principer är som att segla utan kompass. Genom att reflektera över era tidigare erfarenheter, både framgångar och misslyckanden, och kombinera dessa insikter med lärande från andra organisationer, kan vi tillsammans skapa några enkla guidande principer för att prägla riktningen för er digitala framtid.

Vi börjar litet. Genom att avvara en dag och mejsla fram principer kommer vi till en snabb start, utan att behöva sätta oss och utforma detaljerade strategier. Principerna blir ett första avstamp och någonting att luta sig mot i vardagen. Principerna ska betraktas som en första ambition och riktning för arbetet. Principerna är enkla att utöka eller förändra längs med resans gång, allt eftersom ni lär er mer och utvecklas.

Att definiera och följa en uppsättning av hållbara digitaliseringsprinciper är avgörande för långsiktig framgång och innovation inom er organisation.

Vad får man med sig hem?
Passar dig som

 

💫 Vill sätta en tydlig riktning för digitalisering.

💭 Vill lära av både sina egna och andras erfarenheter 

💫 Vill börja litet och enkelt

unsplash-image

Håll det enkelt

Att bryta mönster och sätta in på en ny bana kan göras på ett omfattande sätt. Men det kan också göras enkelt, i vardagen och genom kontinuerlig förändring

Eftersom omvärlden är föränderlig förespråkar vi lätta principer som är enkla att förbättra, ändra eller utveckla i takt med att omvärlden rör sig.

  

Upplägg

Denna heldag är inte bara en chans att reflektera och lära, utan också en möjlighet att direkt omsätta dessa insikter till praktiska och hållbara principer för digitalisering. Vi siktar på att ge er de verktyg och kunskaper som krävs för att inte bara överleva utan att blomstra i den digitala eran.

Under vår heldag tillsammans blandar vi:

  • Inspirationsföreläsningar i micro-format där vi berör globala digitaliseringstrender och case från andra företag.
  • Vi reflekterar kring era tidigare initiativ, både lyckade och mindre lyckade, för att identifiera viktiga lärdomar.
  • Genom interaktiva workshops arbetar vi fram de första principerna för er digitalisering, anpassade efter era unika förutsättningar och behov.

Övningen är lämplig för 5-15 personer som leder affärsutvecklingsinitiativ både från IT/Digitaliseringshåll och verksamhetssidan.

Vad får man med sig hem?
Vad man får

🎁 Presentationsmaterial

🧩 Insikter och samsyn kring behov och riktning framåt

💫 Första utkast på några principer och en virtuell sammanställning att arbeta vidare med internt


Vi har lång erfarenhet av att förflytta förutsättningar genom:

  • Ledarskap och kultur - Kombinerar visionärt ledarskap med praktiska resultat och kulturutveckling.
  • Strategiskt beslutsfattande - Grundade beslut baserade på djup analys och breda perspektiv.
  • Affärsutveckling - Förbättrar eller revolutionerar processer med effektiva grepp.
  • Digitalisering - Sammanflätar affärsstrategier och teknik för att skapa värde. Anpassar digitalstrategier för att maximera teknikens strategiska fördelar.

Vi är alltid oberoende och har ert bästa för ögonen. Därför betalar ni för vår tid och vi tar ingen provision om vi förmedlar ytterligare kompetens. Vi har inga incitament att sälja in kompetens eller system som ni inte behöver.

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB