litensanna_a_graph_with_an_exponential_curve_speed_increase_bla_936aa4a4-4af2-40f3-8a34-df20860f1bc2

Föreläsning + Workshop

Exponentiell Digitalisering

Under en effektiv dag med både föreläsning och aktiva övningar sätter vi  fokus på utvecklingshastighet och hållbara tekniska ekosystem. De aktiva övningarna anpassas utifrån behov, men är ofta self assessment, mappning av interna förutsättningar eller bedömning av befintliga initiativ.

Exponentiell Digitalisering

Är du frustrerad över att din data inte är tillgänglig när du behöver den, eller känns det som att det tar en evighet att skapa de tekniska förutsättningarna för att driva ditt företag framåt? Känner du ibland att den tekniska utvecklingen inte håller jämna steg med företagets potential, eller att tekniken snarare bromsar än accelererar din utveckling?

I så fall är det dags att reflektera över hur snabbt din organisation anpassar sig digitalt och vilka principer som styr de tekniska besluten som fattas dagligen. Frågan är: investerar ni i lösningar som ger snabbhet och flexibilitet över tid, eller nöjer ni er med snabba lösningar som visserligen skapar omedelbart värde men inte bidrar till ett flexibelt och effektivt tekniskt ekosystem på lång sikt?

Att säkerställa att tekniken inte bara löser dagens problem utan också stärker er position för framtiden blir viktigare och viktigare. Att avsätta en dag, ta ett steg tillbaka, göra en kompetensinjektion och defniera eller återbesöka principer är ett värdefullt och uppskattat nedslag.

Passar dig som

⭐️ Planerar att nyttja digitalisering och teknik som en konkurrensfaktor

🐆 Vill öka utvecklingshastigheten

💫 Vill skapa flexiblitet och hållbarhet i det tekniska ekosystemet

Screenshot-2024-03-21-at-09.59.47

Adressera förutsättningar
och icke-beslut

Tekniska vägval är viktiga. Men förutsättningar och organisation är lika viktiga om man vill uppnå ett hållbart tekniskt ekosystem. Det är avgörande att nyckelpersonerna i er organisation, de som arbetar med det tekniska ekosystemet och affärsutveckling, har de rätta förutsättningarna för att kunna skapa och upprätthålla en långsiktig hållbarhet i varje leverans.

Hur kan ni balansera behovet av snabba resultat med ambitionen om att bygga för framtiden, utan att behöva välja mellan kortsiktig effekt och långsiktig utveckling? Tänk om små justeringar i dagliga beslut och arbetssätt kunde leda till stora förändringar i hur snabbt och effektivt ni kan röra er framåt?

Upplägg

Vi börjar dagen med en skräddarsydd föreläsning som utforskar nycklarna för att dramatiskt öka utvecklingshastigheten i din organisation över tid. Vi belyser principer för en hållbar teknisk strategi och hur dessa kan appliceras för att uppnå exponentiell digitalisering, samt visar på hur tillgång till data kan transformera ditt företags tillväxt och innovationsförmåga. Etablera effektiva mönster och skapa långsiktiga förutsättningar för framgång. 

  • Öka Utvecklingshastigheten: Utforska nyckelstrategier för att dramatiskt accelerera utvecklingshastigheten i din organisation över tid.
  • Hållbara Tekniska Principer: Lär dig hur principer för hållbar digitalisering kan tillämpas för exponentiell tillväxt och innovationsförmåga.
  • Transformera genom Data: Upptäck hur tillgängliggörande av data kan revolutionera ditt företags tillväxt och skapa nya möjligheter för innovation.
  • Skapa Rätt Förutsättningar: Fokusera på att bygga förutsättningar och en organisation som stöder hållbar utveckling och effektiva tekniska beslut.
Vad får ni med er?

🎁 Presentations-material
⭐️ Samsyn kring behov

🗺️ Dokumenterade övningar i ett format som ni kan arbeta vidare med

Efter föreläsningen växlar vi fokus till praktiska, aktiva övningar som är skräddarsydda för att möta just dina behov. Dessa kan inkludera self assessments för att utvärdera din nuvarande position, mappning av dina interna förutsättningar för att identifiera styrkor och svagheter, samt bedömning av befintliga initiativ för att säkerställa att de är i linje med din långsiktiga tekniska strategi. Övningarna är designade för att etablera effektiva arbetssätt och skapa de långsiktiga förutsättningarna för din organisations framgång.

Dagen anpassas utifrån era behov och antal deltagare. För att få en effektiv heldag kan förarbete, exempelvis bakgrundssamtal eller förberedande intervjuer behövas.

Om önskemål finns kan vi aktivera specifika spetskompetenser för att komplettera er interna set up. Det kan exempelvis underlätta bedömning i områden som kräver specialistkompetens. Tillkommande kompetenser debiteras per timme. 

Övningen kan utökas till en tvådagarsaktivitet för att få möjlighet att gå ännu mer på djupet och kickstarta ett internt arbete ytterligare.

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB