unsplash-image

CTO/CDO as a Service

För dig som vill nyttja kraften i teknik och digitalisering men inte vill anställa CTO (Chief Technology Officer) och CDO (Chief Digitalisation Officer) på heltid.

  1. Aldrig ensam med tekniska beslut och vägval genom tillgång till våra kompetenser
  2. Höj nivån på strategiska resonemang kring digitalisering och affärsutveckling
  3. Växla successivt in kompetens och stärk organisationens förmåga

Nyttja kraften i digitalisering

I en snabbt föränderlig digital era är det viktigare än någonsin för mindre företag att hänga med, och till och med maximera värdet av digitalisering. Lika viktigt är det att aktivt utveckla och transformera sina affärsmodeller och teknkiska förutsättningar. Många mindre företag har redan en CIO (Chief Information Officer) eller IT-ansvarig som tar hand om teknikinfrastrukturen, men det finns ett växande behov av att nyttja digitaliseringens möjligheter ännu mer.

För att möta detta behov erbjuder vi CTO och CDO som en kostnadseffektiv och flexibel tjänst. Tjänsten tillåter ditt företag att dra nytta av vassa, breda och djupa teknik- och digitaliseringskompetenser, utan de kostnader som är förknippade med heltidsanställningar.

Passar små företag

🚀 som vill boosta befintlig IT-organisation

💫 som inte vill ha en IT-organisation utan hellre boostar tech i kärnverksamheten

unsplash-image

Fokus att framtidssäkra

  • Navigera i den digitala transformationen - Nyttja teknik som ett verktyg för att revolutionera ditt företags affärsmodeller, processer och kundinteraktioner.
  • Utveckla och genomföra en sammanhängande teknisk strategi - Skapa en helhetsbild av ditt företags teknologibehov och framtidssäkra din infrastruktur samt dina produkter och tjänster.
  • Optimera affärsprocesser och effektivitet - Använda teknologi för att förbättra interna processer, öka produktiviteten och minska kostnaderna.

Två seniora kompetenser i en tjänst

CDO (Chief Digital Officer) ansvarar för den digitala omvandlingen inom ett företag. Leder arbetet med att integrera digital teknik i olika aspekter av verksamheten för att förbättra processer och kundupplevelser. Utan CDO-kompetens riskerar företaget att missa möjligheter till digital innovation och omvandling som kan förbättra effektiviteten och kundupplevelsen.

CTO (Chief Technology Officer) fokuserar på företagets tekniska system och infrastruktur. Ansvarig för nya teknologier, produktutveckling samt att säkerställa att företagets teknikstrategi stöder dess affärsmål. Utan CTO-kompetens riskerar företaget att hamna efter i teknikutvecklingen eller fastna i onödiga tekniska begränsningar.

unsplash-image

Tillsammans

Genom en initial kartläggning där vi aktiverar nyckelpersoner i ditt företag får vi en aktiv kunskapsöverföring och kompetenshöjning från första dagen. Det blir ett bra utgångsläge för den löpande rådgivningen.

unsplash-image

Upplägg

Vi gör en initial kartläggning för att förstå och beskriva ditt tekniska landskap på ett sätt som går att resonera kring. Under kartläggningsfasen ingår 1-2 aktiva samarbetsdagar. Dagarna är en kombination aktiva övningar för att  beskriva nuläget och skapa samsyn kring de tekniska förutsättningarna i din organisation. Vi definierar och belyser styrkor, möjligheter och begränsningar.

Direkt efter den inledande kartläggningen aktiveras CTO as a Service. Då är vi tillgängliga för bollplank, rådgivning och kontinuerliga samtal med en eller flera nyckelpersoner hos er för att löpande bidra med en bredd av digitaliseringskompetenser. 

Självklart blir också vårt kontaktnät med skickliga kompetenser tillgängligt för er. På det sättet kan vi lätt sätta till några timmar spetskompetens för ett uppdrag om ni vill och behöver.

Dokumentation

🗺️ Visualisering av ditt tekniska landskap 

🔍 Initial bedömning av styrkor, möjligheter och begränsningar

🎯 Första utkast på tekniska principer

👫 1-2 heldagsövningar för att definiera verksamheten, som också ger kompetensutveckling


Vi har lång erfarenhet av att förflytta förutsättningar genom:

  • Ledarskap och kultur - Kombinerar visionärt ledarskap med praktiska resultat och kulturutveckling.
  • Strategiskt beslutsfattande - Grundade beslut baserade på djup analys och breda perspektiv.
  • Affärsutveckling - Förbättrar eller revolutionerar processer med effektiva grepp.
  • Digitalisering - Sammanflätar affärsstrategier och teknik för att skapa värde. Anpassar digitalstrategier för att maximera teknikens strategiska fördelar.

 

Vi upphandlar en fast månadskostnad och sätter ett maxtak på timmar. Ni betalar för vår tid och tillgänglighet och den av oss vars kompetens är mest relevant för tillfället kommer att närvara beroende på frågeställning. På så sätt får ni ut mest av våra samlade kompetenser. Vi har effektiva metoder för att hålla varandra uppdaterade och kommer alltid att ha överhörning mellan varandra.

CTO as a service offereras utifrån önskat nivå av stöd

 

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB