unsplash-image

Nya ögon på ett projekt

Har ditt digitaliseringsprojekt inte levererat de resultat du hoppats på? Vi ger dig en ny, objektiv blick på ditt projekt för att hjälpa dig att hitta en väg framåt.

  1. Beskrivning nuvarande lösning - arkitektur, kvalitet, och tekniska vägval
  2. Bedömning av leverantörens kompetensnivå och leveransförmåga
  3. Beskrivning av möjliga vägar framåt och tekniska tillgångar, rekommendation

Analysera lösning och möjligheter

Vi förstår hur frustrerande är att investera tid, pengar och förtroende i ett projekt som inte lever upp till förväntningarna. Därför är vi måna om att verkligen förstå värdet i det ni har byggt. Genom att analysera nuvarande lösning kan vi identifiera om det finns element som kan justeras eller återanvändas för att komma på rätt spår igen

Anledningarna till att projekt går snett kan vara många, och här tittar vi på dynamik och ledarskap såväl som tekniska vägval och hantverksmässigt genomförande.

För vem?

Företag som upplever att deras digitaliseringsprojekt inte har levererat önskat värde och som behöver en oberoende granskning för att få klarhet och riktning.

unsplash-image

Känner du såhär?

"Jag har investerat både pengar och förtroende i mitt projekt, men vi har ändå inte fått den lösningen vi behövde"

unsplash-image

Holistisk approach

Vi tar en holistisk approach, från en initial genomgång av ditt nuvarande läge till en djupdykning i den tekniska lösningen och dess arkitektur. Genom möten med både din organisation och leverantören skapar vi en övergripande bild som hjälper oss att identifiera de viktigaste utmaningarna och möjligheterna.

Upplägg

Vårt tillvägagångssätt inkluderar en serie steg som syftar till att ge dig en klar bild av projektets status och framtid:

  • Introduktion: Du delar din upplevelse och vi etablerar en förståelse för ditt behov.
  • Översikt: Skapande av en övergripande bild tillsammans med dig och din leverantör.
  • Deep Dive Teknik: Djupdykning i den tekniska utvecklingen och arkitekturen.
  • Leveransförmåga: Utvärdering av leverantörens förmåga att möta dina behov.
  • Analys och Rekommendation: Sammanställning av insikter och vägar framåt.
  • Slutpresentation: Genomgång av våra rekommendationer och vägval för ditt projekt.

Vi gör analysen tillsammans med dig och din leverantör, för att parallellt skapa förutsättningar att få projektet på rätt spår igen om det blir den rekommenderade vägen. 

Dokumentation

🗺️ Visualisering av nuläge
🎯 Slutpresentation
⭐️ Rekommendation

unsplash-image
Löpande stöd
Löpande stöd

 

Vi är alltid oberoende och har ert bästa för ögonen. Därför betalar ni för vår tid och vi tar ingen provision om vi förmedlar ytterligare kompetens. Om expertkompetens behövs för att förstå området så tar vi in rätt kompetens. Vi har inga incitament att sälja in kompetens eller system som ni inte behöver. Priset för den här typen av utredning anpassas efter projektets komplexitet och omfattning. Vi strävar efter att erbjuda värde som vida överstiger din investering, genom att ge dig de insikter och verktyg du behöver för att ditt projekt ska bli en framgång.

 

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB