unsplash-image

Heldagsworkshop

One Day Shaping

Formera ett initiativ och skapa förtsättningar för framgång inom ett specifikt initiativ eller område.

  1. Definiera ramar, beståndsdelar, behov och framgångsfaktorer
  2. Tydliggöra och prioritera aptit och ambitioner för olika behov
  3. Skapa samsyn och förutsätningar för lyckat genomförande

Samsyn kring vad vi ska göra

Att ha samsyn kring konkreta avgränsningar och behov är viktiga förutsättningar för att lyckas med ett initiativ. Lika viktigt är det att identifiera de konkreta leveranser eller funktioner som kommer att göra störst skillnad.

Att mejsla fram ramar och konkreta beståndsdelar för en leverans kallar vi för "shaping"Genom att inför uppstarten av ett initiativ tydligt definiera kritiska beståndsdelar förbättrar vi möjligheten att lyckas.

Det går att komma mycket långt i "shaping" av ett konkret område på en dag. 

Passar dig som

🥡 Vill vara tydlig kring aptit, ramar och konkreta behov för ett konkret initiativ

⭐️ Vill etablera samsyn och en tydlig beskrivning av en uppgift som ni har framför er

unsplash-image

Nyttja flera perspektiv

Snabb framfart förutsätter att man samlar en mångsidig grupp av talanger med olika infallsvinklar och perspektiv samt nyttjar effektiva metoder för att alla ska kunna bidra, lära och bli inspirerade. Om det finns samarbetspartners eller leverantörer som är delaktiga i leveransen kan det vara fördelaktigt eller till och med direkt nödvändigt att involvera dem under dagen.

Ett aktivt deltagande är inte bara viktigt för att få värdefull output. Det är också kritiskt för att bygga en stark grund för den koordinerade resan framåt. Det är oerhört viktigt att ha samsyn. Varje steg präglas av djupgående förståelse för vad som ska åstadkommas. Detta skapar också engagemang från organisationen och eventuella samarbetspartners.

 

Upplägg

Under en intensiv dag samlas era nyckelkompetenser (5-15 personer) för att tillsammans mejsla fram möjligheter, behov och förutsättningar inom ett specifikt område. Dagen är en upplevelse som förenar deltagarna kring en gemensam målbild. Genom aktiva metoder skapas en unik möjlighet för era deltagare att både bidra och lära och i slutet av dagen ska konkreta steg nästa steg vara identifierade. Dagen syftar till att skapa tydlighet och samsyn kring:

Beroende på typ av initiativ utgår vi ifrån olika perspektiv. Vi kan exempelvis ta avstamp i en befintlig eller önskad process, eller utgå från ett ett användarbehov eller en affärsmöjlighet.

För att få en effektiv heldag kan förarbete, exempelvis bakgrundssamtal, intervjuer, inläsning, eller skuggning krävas. 

Om önskemål finns kan vi aktivera specifika spetskompetenser för att komplettera er interna set up. Det kan exempelvis underlätta bedömning i områden som kräver specialistkompetens. Tillkommande kompetenser debiteras per timme. 

Vad får man med sig hem?

🖥️ Presentation och foton från dagen
🗺️ Virtuell tavla från dagen att jobba vidare med

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB