unsplash-image

Metoder och arbetssätt för transformation

Varför nöja sig med att arbeta som alla andra när ni kan förflytta berg med unika metoder och arbetssätt? Under denna heldag reflekterar vi kring metoder och arbetssätt för att åstadkomma förändring och skapa flexibilitet i vardagen.

 • Upptäck nya sätt att optimera arbetet för ökad flexibilitet och effektivitet.
 • Lär er att aktivt utveckla och anpassa era metoder för att möta dagens snabba förändringstakt.
 • Identifiera "lågt hängande frukter" för att starta en ny trend direkt när du kommer hem.

Varför inte hålla det enkelt?

Medan stora organisationsförändringar ofta får mycket uppmärksamhet, kan vikten av att utveckla de dagliga arbetssätten ibland förbises. Att implementera aktiva metoder och förbättra vardagliga arbetssätt är dock avgörande för att skapa en flexibel och dynamisk organisation som är väl förberedd för framtiden. Att adressera arbetssätt är ibland också en genväg för att undvika att fastna i segdragna organisationsförändringar som enda verktyg för att åstadkomma en mer flexibel vardag. 

Dagen är en möjlighet att stanna upp och reflektera kring:

 • En nyfikenhetskultur öppen för förändring
 • Grad av flexibilitet i verksamheten
 • Skapa en miljö där rätt saker kan hända
 • Nya sätt att se på den dagliga verksamheten
 • Konkreta metoder för att skapa handlingskraft, effektivitet och en känsla av att göra ett bra jobb
 • Att åstadkomma mer med mindre

Att aktivt utveckla era metoder och arbetssätt är en av nycklarna till att skapa en anpassningsbar och framgångsrik organisation som kan navigera i en alltmer föränderlig värld. Genom att fokusera på aktiva metoder och arbetssätt ger vi er verktyg att inte bara anpassa er till förändring, utan att leda den. Detta tillvägagångssätt är fundamentalt för att bygga en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation.

Vad får man med sig hem?
Passar dig som

 

💫 Vill utveckla unika och effektiva arbetssätt

🚀 Söker verktyg för att öka flexibiliteten och förmågan att snabbt anpassa sig till nya möjligheter.

🤩 Är engagerad i att aktivt driva förändring och förbättring över hela företaget.

unsplash-image

Flexibilitet som framgångsfaktor

Att vara öppen och redo för att låta det oplanerade och oväntade få plats i vardagen kan ibland vara en utmaning. Genom att systematiskt bygga upp företagets förmåga till flexibilitet kan man drastiskt förbättra möjligheterna.

Vi har genom åren byggt upp ett brett spektrum av tankestöd och konkreta verktyg för att öka flexibiliteten i en daglig verksamhet. För att uppnå ett läge där flexibilitet är standard och organisationen är väl rustad att agera i en föränderlig värld krävs att man arbetar brett med såväl kultur, ambitioner, principer och konkreta arbetssätt

  

Upplägg

Under en heldag blandar vi filosofiska utblickar och resonemang, med tips på konkreta metoder. Dessutom gör vi aktiva övningar tillsammans för att identifiera era möjligheter och utvecklingsområden. Vi letar efter lågt hängande frukter och enkla verktyg och metoder som kan ge stor och snabb effekt.

 • Verktyg för Flexibilitet: Vi presenterar och arbetar med olika tankestöd, verktyg och metoder som kan öka er organisations flexibilitet och förmåga att röra sig snabbt
 • Aktiva Förbättringar: Genom praktiska övningar och reflektioner identifierar vi områden för förbättring och berör hur enkla förändringar kan  implementeras i vardagen - redan dagen efter.

Dagen passar för dig som är eller vill vara en katalysator för förändring, oavsett om du är en formell eller informell ledare. Denna heldag kan skräddarsys för en grupp från ett specifikt företag, men är ocskå mycket lämplig att köra med deltagare från flera olika företag för att samtidigt få ett erfarenhetsutbyte.

Vad får man med sig hem?
Vad man får

🤩 Ökad medvetenhet och en djupare förståelse för hur aktiva arbetssätt kan öka transformationskraften och skapa bestående förbättringar.

💫 Tankesätt såväl som konkreta verktyg och metoder för att underlätta flexibilitet och anpassning i vardagen.

🎁 Samsyn kring möjligheterna som flexibilitet kan skapa

➡️ Dokumenterade resultat från övningarna att arbeta vidare med när ni kommer tillbaks till vardagen.Vi har lång erfarenhet av att förflytta förutsättningar genom:

 • Ledarskap och kultur - Kombinerar visionärt ledarskap med praktiska resultat och kulturutveckling.
 • Strategiskt beslutsfattande - Grundade beslut baserade på djup analys och breda perspektiv.
 • Affärsutveckling - Förbättrar eller revolutionerar processer med effektiva grepp.
 • Digitalisering - Sammanflätar affärsstrategier och teknik för att skapa värde. Anpassar digitalstrategier för att maximera teknikens strategiska fördelar.

Vi är alltid oberoende och har ert bästa för ögonen. Därför betalar ni för vår tid och vi tar ingen provision om vi förmedlar ytterligare kompetens. Vi har inga incitament att sälja in kompetens eller system som ni inte behöver.

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB