unsplash-image

Mentorskap

Inspiration, stöd och utveckling för dig som vill bli bättre på att aktivera möjligheter i vardagen. Fokus på individuella utvecklande, utbildande och reflekterande samtal.

Passar dig som vill förflytta ambitioner, löpande identifiera och bedöma möjligheter, gå till handling genom effektiva metoder, skapa digital excellens och teknisk strategi samt göra bättre val i vardagen.

Skräddarsytt efter dina önskemål

Mentorskap kan skräddarsys för att stötta en individ, flera individer eller team. Mentorskapet utformas helt utifrån dina behov. Ämnen som ofta diskuteras inom ramen för ett mentorskap är hur organisation och teknik driver varandra, samt hur man skapar förutsättningar för effektiv och hållbar digitalisering.
Ämnen anpassas utifrån behov vid varje tillfälle och omfattningen av mentorskapet anpassas efter önskemål.

Passar dig som har ledande befattning

Kontakt

Markus Lundström
markus.lundstrom@hey.com
073-344 81 83

Sanna Lindström
sanna.lindstrom@nimbly.se
072-966 97 70

Opportunity Activation by Wild Honey AB and Nimbly Studio AB